Tag: space

ยานอวกาศลำแรกของโลก

ลองมาดู ยานอวกาศลำแรกของโลก

ยานอวกาศและนักบินคนแรก “ยานอวกาศลำแรกของโลก” มีชื่อว่า ยานอวกาศวอสตอค 1 (Vostok 1) เป็นยานที่สร้างขึ้นมาโดย สหภาพโซเวียต หลังจากที่ได้ทำการส่ง ดาวเทียมดวงแรกของโลก ขึ้นไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จ ยานอวกาศลำนี้ได้ถือเป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่มีมนุษย์โดยสารขึ้นไปด้วย เขาผู้นั้นมีชื่อว่า ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “นักบินอวกาศคนแรกของโลก”...

ดาวเทียมดวงแรกของโลก

ลองมาดู ดาวเทียมดวงแรกของโลก

ดาวเทียมดวงแรกของโลก “ดาวเทียมดวงแรกของโลก” ถูกปล่อยขึ้นไปโคจรรอบโลกเมื่อประมาณ 60 กว่าปีที่แล้ว มีชื่อว่า สปุตนิก 1 (sputnik 1) ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1957 และไม่ได้ถูกปล่อยโดยองการค์อวกาศชื่อดังอย่าง นาซ่า ของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นองการค์อวกาศของรัสเซียที่ในขณะนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่