Tag: robot

เครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกของโลก

ลองมาดู เครื่องดูดฝุ่น เครื่องแรกของโลก

สะอาดแต่เสียงดัง “เครื่องดูดฝุ่น” เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีอยู่แทบทุกบ้าน เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในกาารทำความสะอาดให้มนุษย์จอมขี้เกียจอย่างๆเรา ไม่ต้องคอยมาจับไม้กวาด กวาดพื้น ถูพื้น แม้ว่ามันจะเสียงดังอยู่บ้าง แต่เจ้า เครื่องดูดฝุ่น ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำความสะอาดรวดเร็วและสนุกกว่าการจับไม้กวาดธรรมดาอยู่บ้าง

หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก

ลองมาดู หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก

หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก “หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก” เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้าใดๆเลย แต่เกิดขึ้นมาจากระบบลาน โดยมี ฟันเฟือง เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อทำให้อุปกรณ์เครื่องกลเหล่านี้เคลื่อนไหวได้ ในยุคอารยธรรมกรีกเมื่อกว่า 400 ปีก่อนคริสตกาลเรียกมันว่า ออโตมาตา (automata) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า อัตโนมัติ (automatic) ในปัจจุบัน