Tag: mine

การค้นพบเพชร ครั้งแรกของโลก

การค้นพบเพชร ครั้งแรกของโลก

หินที่มีค่า เพชร เป็นแร่คาร์บอนรูปแบบหนึ่งที่แข็งแกร่งมากที่สุด จัดว่าเป็นแร่อัญมณีที่มีค่ามากอย่างหนึ่งในโลกด้วย ความสวยงาม และความประกายแวววาวของมัน ความจริงแล้วเพชรนั้นไม่ได้มีแค่สีขาวอย่างเดียว สีของเพชรนั้นมีทั้ง สีแดง ฟ้า เขียว ส้ม ชมพู แต่เพียงแค่สีที่ได้รับความนิยมที่สุดนั้น เป็นสีขาวบริสุทธิ์ เพชรเป็นอัญมณีที่นิยมนำมาเจียระไนเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อมาทำเป็นเครื่องประดับ

การค้นพบทองคำครั้งแรกของโลก

การค้นพบทองคำ ครั้งแรกของโลก

การค้นพบทองคำ “ทองคำ” เป็นก้อนโลหะสีเหลืองและเป็นโลหะมีค่าที่มนุษย์รู้จักกันมาแต่โบราณเป็นเวลาเกือบ 6000 กว่าปีมาแล้ว สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คือ “Au” มาจากภาษาละติน “Arum” ที่แปลว่าทอง ส่วนคำว่า “Gold” ในภาษาอังกฤษนั้น มาจากคำว่า “Geolo” ที่แปลว่าเหลือง ในสมัยก่อน ทองคำ เป็นสิ่งสำคัญมาก มนุษย์ในสมัยโบราณนิยมนำทองคำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา...