Tag: machine

เครื่องซักผ้าเครื่องแรกของโลก

ลองมาดู เครื่องซักผ้าเครื่องแรกของโลก

อุปกรณ์ซักผ้า เครื่องซักผ้าเครื่องแรกของโลก ได้มีการคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-17 ลักษณะเป็นถังไม้บรรจุน้ำเอาไว้ จากนั้นนำผ้าเข้าไปในถังไม้ และหมุนแกนไม้ด้วยมือ ผ้าก็จะถูกปั่นอยู่ในถังไม้นั้น แต่กว่าจะมี เครื่องซักผ้าเครื่องแรก ที่ทุนแรกได้ขนาดนี้ ในอดีตการซักผ้า ใช้เพียงแค่กระดานไม้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก

ลองมาดู เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก

เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก เครื่องคิดเลข เป็นเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ ที่ใช้ในการคำนวณตัวเลข ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร เพื่อให้ได้คำตอบออกมาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ แล้วกว่าจะมาเป็น “เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก” มันเป็นอะไรมาก่อน มีการพัฒนามาอย่างไร ลองมาดูกัน