Tag: energy

แบตเตอรี่ก้อนแรกของโลก

ลองมาดู แบตเตอรี่ก้อนแรกของโลก

เก็บไฟฟ้า หลังจากที่เราได้ทำเสนอเรื่อง การค้นพบไฟฟ้า ไปแล้ว ก็มาถึงแนวคิดในการเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ โดยแนวคิดนี้ที่จะเก็บไฟฟ้านี้ ก็ได้นำไปสู้การสร้าง “แบตเตอรี่ก้อนแรกของโลก” ขึ้นมา เรารู้กันอยู่แล้ว่าแบตเตอรี่นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บไฟฟ้าไว้ และนำออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ แบตเตอรี่ยุคก่อนๆ แบ่งใหญ่ๆได้ 2 ประเภทคือ แบตเตอรี่เซลล์แห้ง และ แบตเตอรี่เซลล์เปียก

การค้นพบไฟฟ้า ครั้งแรกของโลก

การค้นพบไฟฟ้า ครั้งแรกของโลก

ไฟฟ้าขนาดเล็ก “การค้นพบไฟฟ้าครั้งแรกของโลก” นักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่า ทาลีส (Thales) นักปรัชญาของชาวกรีกโบราณ เป็นผู้ค้นพบไฟฟ้าคนแรกของโลก เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล ทาลีสค้นพบว่า เมื่อได้นำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ และนำไปวางใกล้เศษไม้ หรือวัตถุชิ้นเล็กๆ เศษไม้เหล่านั้นจะเคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน พลังงานที่ดึงดูดวัตถุนั้นของแท่งอำพัน ในปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในชื่อว่า ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity)