Tag: bottle

น้ำหอมขวดแรกของโลก

ลองมาดู น้ำหอมขวดแรกของโลก

กำเนิดน้ำหอม “น้ำหอมขวดแรกของโลก” ได้ถูกคิดค้นขึ้นจากนักเคมีหญิงชื่อว่า Tapputi มาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย โดยน้ำหอมของเธอได้มาด้วยวิธีการ สกัดจากดอกไม้ โดยใช้วิธีการบีบแล้วนำไปกรองเพื่อให้ได้น้ำมันดอกไม้ที่มีกลิ่มหอมออกมา ซึ่งในสมัยนั้น น้ำหอม จะถูกนำไปใช้กับพวกชนชั้นสูงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในอียิปต์เองก็มีบันทึกเกี่ยวกับน้ำหอมที่สกัดมาจากดอกไม้ด้วยเหมือนกัน และนิยมใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการเตรียมฝังศพอีกด้วย

โค้กขวดแรกของโลก

ลองมาดู โค้กขวดแรกของโลก

โค้กขวดแรกของโลก “โค้กขวดแรกของโลก” เกิดขึ้นที่ร้านขายยาชื่อว่า เจคอบ ฟาร์มาซี ที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่คิดค้นสูตรของโค้กขึ้นมาเป็นคนแรก เป็นเภสัชกรชื่อว่า ดร.จอร์น เพมเบอร์ตัน (Dr. John Pemberton) ดร.จอร์น ได้พยายามคัดสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผสมผสานให้เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่น และมีรสชาติเฉพาะตัว