ลองมาดู เว็บไซต์แรกของโลก

เว็บไซต์แรกของโลก

ปัจจุบันนี้เราใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันกันเป็นเรื่องปกติ และสิ่งที่อยู่คู่กับอินเตอร์เน็ตเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเว็บไซต์ ที่ในปัจจุบันที่มีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากว่า 1,100 ล้านเว็บ แล้วมีใครจะลองคิดไหมว่า “เว็บไซต์แรกของโลก” นั้นคือเว็บไซต์อะไร

“เว็บไซต์แรกของโลก” ได้นำขึ้นออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 นั้นก็คือเว็บไซต์ http://info.cern.ch ซึ่งเป็นเว็บที่ให้คำอธิบายว่าเวิลด์ไวด์เว็บคืออะไร หากต้องการจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร และวิธีการที่จะติดตั้งเว็บเซิฟเวอร์ทำได้อย่างไร นอกจากนี้ยังนับเป็นเว็บไดเร็กทอรี่เว็บแรกของโลกด้วย และผู้ที่คิดค้นและสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็คือ ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี 

เว็บไซต์ info.cern.ch ในยุคแรกๆ
เว็บไซต์ info.cern.ch ในยุคแรกๆ

เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) หรือที่เราสั้นๆว่า ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2523 ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ได้เสนอโครงการ ข้อความหลายมิติ (Hypertext) ขึ้นในช่วงที่ได้ทำงานเป็น Freelance อยู่ที่เซิร์น (Cern) จุดประสงค์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยด้วยกันและมีการเริ่มสร้างระบบต้นแบบไว้แล้วโดยใช้ชื่อว่า ENQUIRE จนในที่สุดได้พัฒนาระบบ เวิลด์ไวด์เว็บ (Worldwide Web หรือ WWW) ขึ้นมาจนเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ทั้งหมดในปัจจุบัน

Tim Berners-Lee
Tim Berners-Lee

เบอร์เนิร์ส-ลี เปิดเผยว่า เขาไม่เคยคิดจดทะเบียนลิขสิทธิ์การค้นคิดของเขา รวมทั้งไม่ต้องการเรียกค่าตอบแทนหรือรางวัลอื่นใดจากใคร นอกจากเงินเดือนปกติ ทางกลุ่มบริษัทเวิลด์ไวด์เว็บจึงตัดสินใจไม่คิดมูลค่าใดๆ จากการนำมาตรฐานของกลุ่มบริษัทไปใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายยอมรับมาตรฐานเดียวกันได้บนพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่ใช่พื้นฐานค่าสิขสิทธิ์ถูกหรือแพง

ในพ.ศ. 2548 ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี จึงได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time ให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลของศตวรรตที่ 20 และในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายหน้าจากสมเด็จพระบรมราชินีเอลิซาเบท เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งคนที่ได้รับและยังมีชีวิตอยู่มีเพียง 24 คนเท่านั้น

เว็บไซต์ info.cern.ch ในปัจจุบัน
เว็บไซต์ info.cern.ch ในปัจจุบัน.

ในปัจจุบันเว็บไซต์ http://info.cern.ch ยังสามารถเข้าใช้งานได้อยู่ เนื้อหาภายในเว็บจะก็จะเป็นเนื้อหาบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของการสร้าง “เว็บไซต์แรกของโลก” ขึ้นมา