ลองมาดู วิทยุเครื่องแรกของโลก

กำเนิดวิทยุ

วิทยุเครื่องแรกของโลก กำเนิดขึ้นมาจากนักประดิษฐ์ชาวอิตาลี ชื่อว่า กูลิเอลโม มาร์โคนี (Guglielmo marconi) โดยเขาได้สร้างเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรเลข ได้ไกลว่า 2000 ไมล์ ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งในตอนนั้นก็ยังเป็นแค่สัญณาณโทรเลขอยู่ แต่เขาก็ยังได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิบัตร วิทยุเครื่องแรกของโลก ที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19

วิทยุเครื่องแรกของโลก
วิทยุในยุคแรก ๆ

การพัฒนาของวิทยุ

ในยุคแรก ๆ นั้น การรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ นั้น ยังไม่สามารถที่จะส่งสัญญานออกไปเป็นเสียงพูดได้ ภายหลังได้รับการพัฒนาต่อโดย ศาตราจารย์ เรจินัลต์ เอ. เพสเสนเดน (Riginald A. Fessenden) และ ลี เดอ ฟอเรส (Lee de Forest) ทำให้วิทยุสามารถส่งสัญณาณเสียงพูดออกไปยังเครื่องรับได้ แต่ระยะทางในการส่งสัญณาณ ยังขึ้นอยู่กับพลังงานของอุปกรณ์ที่ใช้ส่งคลื่น แต่เพียงแค่นี้ก็เป็นที่มหัศจรรย์มากแล้วในยุคนั้น ที่สามารถสื่อสารกันด้วยเสียงในระยะหลายร้อยไมล์ได้

วิทยุเครื่องแรกของโลก
เครื่องส่งสัญญานเสียงวิทยุ

ต่อมาได้กำเนิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า แอมปลิฟายเออร์ (Amplifier) เป็นเทคโนโลยีในการขยายสัญณาณ ทำให้สามารถส่งคลื่นวิทยุได้ไปไกลมากขึ้น ทำให้การสื่อสารด้วยวิทยุนั้นสมบูรณ์ขึ้นเรียกได้ว่าปฏิวัติวงการสื่อสารในยุคนั้นเลยทีเดียว หลังจากที่สามารถส่งสัญณาณเสียง และขยายสัญณาณได้ไกลมาขึ้น ก็ได้มี สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้ออกอากาศครั้งแรกของโลก ที่เริ่มออกอากาศเป็นรายการประจำให้กับคนทั่วไปได้รับฟัง มีชื่อว่า สถานี KCBS ในซานฟรานซิโก สหรัฐอเมริกา

วิทยุเครื่องแรกของโลก
วิทยุในยุคแรก ๆ

วิทยุ ได้รับความนิยมขึ้นมากในยุคนั้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถให้การบันเทิง เช่น บทละครวิทยุ และในยุคแรก ๆ ยังมีการเล่นดนตรีสดผ่านวิทยุให้คนทั่วไปฟังอีกด้วย เพราะเทคโนโลยีในการบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงยังไม่ดีพอ นอกจากนี้ในยามสงครามที่วิทยุจะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข่าวสารจากทางรัฐบาลได้ไวกว่าหนังสือพิมพ์

วิทยุในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลียนไปเช่นกัน ช่องวิทยุบางส่วนก็ได้ปิดตัวลงไป บางช่องเองก็ปรับตัวมาอาศัยสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ช่วยในการเข้าถึงผู้ฟัง กลายเป็นวิทยุออนไลน์ที่ไม่ได้อาศัยการออกอาศทางคลื่นวิทยุอย่างเดียว แต่อาศัยอินเตอร์เน็ตในการออกอากาศด้วย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

วิทยุเครื่องแรกของโลก

เป็นที่น่าสนใจว่า ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ในยุคที่ผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อได้หลายช่องทางมากขึ้น แต่ในด้านของ การใช้วิทยุในการสื่อสาร ยังมีความสำคัญอยู่มาก ทั้งด้านการทหาร ตำรวจ กู้ภัย หรือวิทยุสื่อสารเครื่องเล็กที่ใช้ในงานออแกไนซ์ต่างๆ

เรียบเรียงข้อมูลมาจาก