การค้นพบทองคำ ครั้งแรกของโลก

การค้นพบทองคำ

ทองคำ” เป็นก้อนโลหะสีเหลืองและเป็นโลหะมีค่าที่มนุษย์รู้จักกันมาแต่โบราณเป็นเวลาเกือบ 6000 กว่าปีมาแล้ว สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คือ “Au” มาจากภาษาละติน “Arum” ที่แปลว่าทอง ส่วนคำว่า “Gold” ในภาษาอังกฤษนั้น มาจากคำว่า “Geolo” ที่แปลว่าเหลือง ในสมัยก่อน ทองคำ เป็นสิ่งสำคัญมาก มนุษย์ในสมัยโบราณนิยมนำทองคำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และที่สำคัญที่สุดคือ ทองคำ ถือสัญลักษณ์ของความมีอำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรนั้นๆ ด้วย

การค้นพบทองคำครั้งแรก” ถูกสันนิษฐานว่าเป็นประเทศแถวเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะในประเทศอียิปต์ ที่มีการพบหลักฐานเป็นพวก สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำขึ้นมาจากทองคำมากมาย และได้มีปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ 4000 ปีก่อนคริสตกาล หลังจากนั้นก็ได้มีการค้นพบทองคำอีกหลายประเทศ ทั้ง มาซิโดเนีย อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย และในช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มีการค้นพบทองคำขึ้นในทวีปอเมริกา ทำให้อเมริกาในช่วงนั้นเข้าสู่ ยุคตื่นทอง

การค้นพบทองคำครั้งแรกของโลก
สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากทองคำ

ยุคตื่นทองของอเมริกา เกิดขึ้นจากการค้นพบทองที่ แคลิฟอร์เนีย ทำให้ผู้คนจากทั่วโลก พากันหลั่งไหลเข้าสู่ทวีปอเมริกามากขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ทองคำ ผลจากการตื่นทองนี้ ทำให้เมือง ซานฟรานซิสโก เติบโตจากนิคมเล็กๆ ที่มีผู้อาศัยอยู่ราว 200 คน เพิ่มขึ้นเป็น 36,000 คนในเวลาไม่กี่ปี เศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงนั้นจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังส่งผลถึงชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกานั้นถูกรุกรานจาการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เพื่อใช้ในการขุดทอง และทำให้สิ่งแวดล้อมทางแม่น้ำและทะเลสาบได้ถูกทำลายไปอีกด้วย

การค้นพบทองคำครั้งแรกของโลก
ประชากรเหมืองที่แคลิฟอร์เนีย

จาก การค้นพบทองคำครั้งแรก ถึงแม้จะผ่านมาหลายศตวรรษ ทองคำยังเป็นก้อนโลหะที่มีค่าสูงสุด และได้รับการยอมรับกับทุกหนทุกแห่ง ทองคำจึงเป็นสิ่งหนึ่งสำหรับการใช้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของมาตั้งแต่โบราณ จนมาถึงศตวรรษที่ 19 มีการนำทองคำเข้ามาในระบบเงินตราในหลายๆประเทศ โดยทางรัฐบาลได้นำทองคำมาหลอมเป็น เหรียญทองคำ และในประเทศอังกฤษ ได้เป็นประเทศแรก ในการกำหนดมาตรฐานการใช้ทองคำ และประเทศอื่นๆ ก็ค่อยๆ ทำตาม

การค้นพบทองคำครั้งแรกของโลก
เหรียญทองคำ

เมื่อทองคำเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่รู้จักจบสิ้น ก่อให้เกิดความมุ่งหมายที่จะครบครองทองคำให้มากที่สุด ทองคำจึงกลายมาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้มนุษย์ในยุคนั้น ออกล่าอาณานิคม ทำสงคราม และสร้างอารยธรรมของเป็นของตัวเองมากขึ้น แม้ในปัจจุบันทองคำอาจจะไม่มีค่ามากเท่าเมื่อก่อน แต่ทองคำยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนยังต้องการครอบครอง ทั้งในรูปแบบของการลงทุน ความสวยงาม และการแสดงถึงสถานะของตัวเอง