การค้นพบดินปืน ครั้งแรกของโลก

การค้นพบดินปืน

“ดินปืน” ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกนี้ไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งการนำไปเป็นเชื้อจุดไฟ นำไปทำพลุดอกไม้ไฟเพื่อความบันเทิง แต่ที่เห็นได้ชัดคือในด้านของการทำสงคราม ที่เปลี่ยนหน้าจากสงครามที่ใช้อาวุธธรรมดาในการรบระยะไกล ที่อาศัยแรงดีด แรงกล อย่างธนูและหน้าไม้ กลายเป็นการบโดยใช้อาวุธสงครามที่จุดระเบิดโดยใช้ดินปืนเป็นแรงขับ เช่น ปืนและปืนใหญ่

การค้นพบดินปืน
ดินปืน เป็นส่วนสำคัญสำหรับการใช้งานปืนใหญ่

การค้นพบดินปืนครั้งแรก ถูกค้นพบขึ้นมาโดยชาวจีน ช่วงเวลายังไม่เป็นที่แน่ชัด เกิดขึ้นมาจาก ความเชื่อของชาวจีนในเรื่อง ยาอายุวัฒนะ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดการค้นคว้าทดลอง ที่เรียกว่า การเล่นแร่แปรธาตุ ดินปืน จึงถือกำเนิดขึ้นมาจากความบังเอิญจากการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อหายาอายุวัฒนะ ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ

การค้นพบดินปืน
การเล่นแร่แปรธาตุ เป็นเหมือนยุดเริ่มต้นของการทดลองเคมี

ส่วนประกอบสำคัญของดินปืน คือ ดินประสิว และกำมะถัน นักเล่นแร่แปรธาตุในตอนนั้น ได้ทดลองนำ ดินประสิว และกำมะถัน ผสมกับดินเหนียวในอัตราส่วนทีเหมาะสมกัน ให้ความร้อนเข้าไป ทำให้เกิดปฏิกริยาได้ ผงสีม่วง ขึ้นมา นักเล่นแร่แปรธาตุนั้นค้นพบว่า ผงสีม่วง นี้สามารถสร้างอานุภาพการระเบิดที่รุนแรงได้ ทำให้เจ้าสิ่งนี้กลายเป็น ต้นกำเนิดของดินปืนขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ถัง และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็น ดินปืนที่มีความสมบูรณ์ในที่สุด

การค้นพบดินปืน
ผงดินปืน

หลังจากนั้น ดินปืน ได้ถูกนำไปใช้ในด้านการสงครามเป็นหลัก อาวุธที่สำคัญเลยก็คือ ปืนใหญ่ ที่ใช้การจุดระเบิดของดินปืนเป็นการขับลูกกระสุนออกไป และดินปืนถูกนำไปบรรจุอยู่ในลูกกระสุน เพื่อให้ลูกกระสุนระเบิดออกอีกที จีนได้นำดินปืนนี้ไปทำสงครามกับมองโกล จากนั้นชาวมองโกลก็ได้ยึดสูตรดินปืนไปใช้ต่อ จนดินปืนได้ขยายออกไปยังฝั่งตะวันตก และไปจนถึงยุโรปโดยมาโคโปโล ที่เดินทางมายังประเทศจีนและได้นำดินปืนติดตัวกลับไปด้วย

การค้นพบดินปืน
พลุหรือดอกไม้ไฟ ใช้ดินปืนเป็นส่วนประกอบสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ดินปืนจึงได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลก และมีการนำไปใช้ในด้านอื่นๆด้วย ไม่เฉพาะแค่ในด้านการสงครามอย่างเดียว ที่เห็นได้ชัดเลยคือการนำไปทำพลุหรือดอกไม้ไฟเพื่อใช้ในการบันเทิงหรือการเฉลิมฉลอง ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการนำดินปืนมาใช้ในการทำพลุหรือดอกไม้ไฟ ในหลากหลายสีสัน แต่หากพูดถึงดินปืนแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราจะต้องนึกไปถึง อาวุธและการสงคราม